Informacije o regati Prijavnica za regatu
NOVO !!!
Poslovna prilika:
REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKE ZGRADE U STAMBENO - POSLOVNU ZGRADU – 7.400 m2
Pročitaj više
 

EU natječaji:

1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 5.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 357.200.000 kn
2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, projektna potpora od minimalno 1.500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn,ukupni fond natječaja je 760.000.000 kn
3. Razvoj poslovne infrastrukture za JLS, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 70.000.000 €
4. Razvoj hotela:
projektna potpora od minimalno 1.000.000 kn do maksimalno 10.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 40.000.000 €
5 Razvoj kulturne baštine
projektna potpora do maksimalno 10 milijuna €, ukupni fond natječaja je 94.000.000 €
6. Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Za navedene natječaje nudimo izradu:

 • Studije izvodljivosti;
 • Marketinške strategije;
 • Obrazac 1. Prijavni obrazac;
 • Obrazac 2. Proračun aktivnosti;
 • Savjetništvo
Nudimo izradu energetskih certifikata za zgrade. Sve postojeće zgrade, odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi itd.) koji se prodaju od 1. 7. 2013. moraju imati važeći energetski certifikat prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012), a dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Za prodaju stana, ureda bez energetskog certifikata, kazne mogu biti i do 100.000 kuna.
Pročitaj više
Mi smo certificirani investicijski savjetnici u AGENCIJI ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - - za izradu Poslovnih planova i Prijava za korištenje poticajnih mjera za ulaganje prema Zakonu o poticanju ulaganja u Republici Hrvatskoj i ostalih projekata.
Direktor mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. je ovlašteni investicijski projektant (OIP) i poslovno financijski evaluator (PFE) u BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
Mi smo osnivači i certificirani savjetnici u HRVATSKOJ UDRUGI ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ - Zagreb
NOVA USLUGA: Izrada zahtjeva i dokumentacije prema novom Zakonu o poticanju investicija i dugoročna poslovna suradnja na prijavama za bespovratna sredstva od hrvatskih ministarstava i fondova Europske unije
 
 

EU natječaji - Novo !

EU natječaji
- Poslovni plan
- Studija izvodljivosti
- Analize troškova i koristi
- ostala dokumentacija i vođenje projekta Voditelj projekta mr. Miran Cofek, dipl. ing. stroj., specijalist za izradu investicijskih i razvojnih programa prema metodologijama EU - završio Project Management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska

Zakon o poticanju investicija

Poštovani,

U NN 111/12 objavljen je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji zamjenjuje dosadašnji Zakon o poticanju ulaganja.
Vezano za buduće projekte - investicije vašeg društva postoje značajne i povećane povlastice u novom Zakonu:

 1. Za investicije u visini do 1 milijun eura, stopa poreza na dobit investitora je 10 % (umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta.
 2. Za investicije u visini od 1 do 3 milijuna eura, stopa poreza na dobit investitora je 5 % (umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta.
 3. Za investicije u visini preko 3 milijuna eura, stopa poreza na dobit investitora je 0 % (umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta.

Na primjer ako vaše društvo u slijedećih 3 godine ima investiciju od 20.000.000 kn, moguće je vratiti – to jest dobiti nazad 10.000.000 kn u slijedećih 10 godina sa oslobađanjem od plaćanja poreza na dobit (ako je vaša dobit 5.000.000 kn godišnje, to jest ako bi porez na dobit bio 1.000.000 kn godišnje).

Mi imamo dugogodišnje iskustvo u izradi poslovnih planova i zahtjeva za navedene povlastice. Do sada smo osigurali preko 715 milijuna kuna poreznih povlastica našim klijentima. Naše reference su u prilogu.

Lijepi pozdravi,
Direktor : Miran Cofek

 
Usluge vrhunskih hrvatskih profesionalaca sa preko 570 realiziranih investicijskih projekata:
 
 • Krediti hrvatskih i inozemnih banaka i institucija,
 • Prvi projekt u Primorsko goranskoj županiji financiran od HBOR - Hrvatske banke za obnovu i razvoj 1993,
 • Prvi projekt u Primorsko goranskoj županiji financiran od EBRD - Europske banke 1996,
 • Prvi projekt u Hrvatskoj financiran od EXIM banke Južna Koreja 1996,
 • Izrada studija gospodarske opravdanosti za prve slobodne zone u Hrvatskoj
 • Koncesije na pomorskom dobru za luke, brodogradilišta, marine i plaže
 
Usluge izrade:
 
1. investicijskih programa, 
2. poslovnih planova, 
3. građevinske projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole,
4. poslovne i financijske analize (ovlaštenog investicijskog projektanta) za program BICRO - RAZUM.
5. izrada zahtjeva – aplikacija za programe financiranja:
 
- HBOR – povoljni krediti
 

- bespovratna sredstva EU IPARD mjere 101 103 301 302

 
Dio naših referentnih projekata
 
DIZALICE SAMSUNG U
LUCI RIJEKA
Novi proizvodni pogon JGL d.d
VILA ROVA – MALINSKA,
OTOK KRK
PLODINE PULA
HOTEL BITORAJ
FUŽINE
RAZVOJ PUTNIČKE LUKE I
REORGANIZACIJE
PARKIRALIŠTA
U RIJECI
SPORTSKI CENTAR
MRKOPALJ
MARINA CRIKVENICA
KONTEJNERSKA FEEDER LINIJA
MALTA- G.TAURO-PLOČE-
RIJEKA
 

2016.- Izrada poslovnog plana za izgradnju Kuglane u Otočcu za prijavu na natječaj Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – podmjera 7.4.
2015.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za projekt MGK-pack za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2015.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za projekt Marina Nerezine za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2014.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za izgradnju Dječjeg vrtića Ciciban u Otočcu za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2014.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za izgradnju Dječjeg vrtića Matulji – Područni odjel Rukavac za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za poslovnu infrastrukturu Poduzetničke zone Lučice u Delnicama za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za turističku infrastrukturu Donje ulice u centru Raba za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za turističku infrastrukturu Centra za posjetitelje NP Krka i Centra Kistanja za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za infrastrukturu skijališta “Bijela kosa” za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2012. - Izrada investicijske studije i zahtjeva za projekt razvoja turizma u ruralnom području – naselje Rasopasno Općina Dobrinj – priprema projekta i dokumentacije za sudjelovanje na natječaju za sredstva EU – IPARD Mjera 302
2012. - Izrada predinvesticijske studije za Županijski sportsko rekreacijski centar ŽSRC Platak za Primorsko goransku žpaniju – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2012. - Izrada predinvesticijske studije za Dom za zbrinjavanje životinja za Primorsko goransku žpaniju - – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2012. - Izrada Akcijskog plana za program razvoja otoka Unije - – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2011. - Izrada investicijske studije i zahtjeva za projekt razvoja turizma u ruralnom području – naselje Fabci Općina Višnjan – priprema projekta i dokumentacije za sudjelovanje na natječaju za sredstva EU – IPARD Mjera 302
2011. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za koncesiju na plažu Vela luka Općina Baška
2011. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Općine Malinska - priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za produljenje koncesije za Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
2010. - Izrada poslovnog plana za dobivanje poreznih povlastica po zakonu o poticanju ulaganja za Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti izgradnje skijališta Bijela kosa u Vrbovskom – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti dobivanja koncesije za sidrište na Čikatu Mali Lošinj
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti dobivanja konceije za sidrište uz otok Tijat
2010. - Izrada projekta razvoja otoka Unije za Grad Mali Lošinj – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2010. - Izrada prezentacije izgradnje Poslovne zone Čavle K1
2010. - Izrada poslovnog plana izgradnje novog gata u marini Pesja
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti dobivanja konceije za sidrište Punta križa otok Cres
2009. – Jadran Galenski Laboratorij d.d. - osiguranje poreznih povlastica prema Zakonu o poticanju ulaganja
2009. – AR – Metal Kastav - osiguranje poreznih povlastica prema Zakonu o poticanju ulaganja
2008. – Investicijski program – studija gospodarske opravd. izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2008. – Investicijski program – studija gospodarske opravd. izgradnje Sporstke dvorane u Pazinu – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2008. – Investicijski program – studija gospodarske opravd. izgradnje objekta klaonice na otoku Krku – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2008. – Investicijski program – studija gospodarske opravd. izgradnje objekta za proizvodnju sira na otoku Krku – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2008. – Projekt ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja – priprema projekta za sudjelovanje na natječajima za sredstva EU fondova
2008. - Koncesija za plažu Villa Castelo u Medveji
2008. – Studija opravdanosti izgradnje i obnove gradskog bazena Školjić u Rijeci
2008. – Studija razvoja poslovanja Marine Pesja u Omišlju
2008. – Studija opravdanosti dodjele koncesije za tvrtku Brodokomerc – ESOP u Luci Ploče
2008. – Studija opravdanosti dodjele koncesije za marinu Nerezine
2008. – Izrada zahtjeva za subvencije od Ministarstva gospodarstva za Udruženje obrtnika Viškovo
2008. – Studija opravdanosti dodjele koncesije za Haludovo u Malinskoj
2008. – Studija opravdanosti dodjele koncesije za tvrtku Rossl i Duso Istra u Slobodnoj zoni Pula
2007 - Studija gospodarske opravdanosti izgradnje i glavni projekt Poduzetničkog centra Brinje
2007 – Idejni projekt Obrtničkog centra u Crikvenici 1992 - Slobodna zona luke Rijeka i Slobodna zona Kukuljanovo - Bakar
2006 – Studija gospodarske opravdanosti i Idejni projekt Marine Crikvenica
2006 – Studija gospodarske opravdanosti Marine Novi Vinodolski
2006 – Studija gospodarske opravdanosti izgradnje Hotela Bitoraj Fužine
2005 – Studija gospodarske opravdanosti proizvodnje vode za piće – CEN ADRIA1995 - Proizvodnja vina i pjenušca Katunar – Vrbnik, s kreditom HBOR, 
2004 – Program razvoja Sportsko rekreacijskog centra Mrkopalj
2004 - Studija gospodarske opravdanosti osnivanja Dubrovačke gradske banke 1996 - Projekt izgradnje hotela Vila Rova u Malinskoj, 
2003 – Investicijski program Prodajni centar Plodine Pula
2003 - Program razvoja turizma u Gradu Kraljevici
2000 - Analiza gospodarske opravdanosti organizacije komunalnih djelatnosti u Općini Viškovo
2000 - Osnivanje Udruženja obrtnika Viškovo – Kastav – Klana – Jelenje, 
1999 – Studija gospodarske opravdanosti ulaganja u razvoj putničke morske luke i reorganizacije parkirališta u Rijeci,  
1999 - Slobodna zona luke Pula, 
1999 - Slobodna zona luke Split , 
1999 - Koncesija na pomorskom dobru za luku posebne namjene Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Kraljevica d.d. , i Brodogradilišta Punat d.d.
1999 - Strategija gospodarenja zemljištem i poslovnim prostorima za Općinu Čavle
1999 - Strategija gospodarenja zemljištem i poslovnim prostorima za Općinu Viškovo
1998 - Proizvodnja vina Toljanić – Vrbnik,HBOR 
1998 - Logistički centar za automobile u luci Rijeka, 
1998 - Uspostava kontejnerske feeder linije za luke: Malta-G.Tauro-Ploče-Rijeka, 
1996 - Projekt skladišnog centra CEN ADRIA Matulji, 
1996 - Prodajno stambeni centar UNIVERSALE - Austrija u Rijeci, 
1996 – Predinv. studija nabavke kontejnerskih mostova i dizalica za rasute terete u Luci Rijeka,

Informacije o regati Prijavnica za regatu