Informacije o regati Prijavnica za regatu
NOVO !!!
Poslovna prilika:
REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKE ZGRADE U STAMBENO - POSLOVNU ZGRADU – 7.400 m2
Pročitaj više
 

EU natječaji:

1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 5.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 357.200.000 kn
2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, projektna potpora od minimalno 1.500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn,ukupni fond natječaja je 760.000.000 kn
3. Razvoj poslovne infrastrukture za JLS, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 70.000.000 €
4. Razvoj hotela:
projektna potpora od minimalno 1.000.000 kn do maksimalno 10.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 40.000.000 €
5 Razvoj kulturne baštine
projektna potpora do maksimalno 10 milijuna €, ukupni fond natječaja je 94.000.000 €
6. Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Za navedene natječaje nudimo izradu:

  • Studije izvodljivosti;
  • Marketinške strategije;
  • Obrazac 1. Prijavni obrazac;
  • Obrazac 2. Proračun aktivnosti;
  • Savjetništvo
EU natječaji
- Poslovni plan
- Studija izvodljivosti
- Analize troškova i koristi
- ostala dokumentacija i vođenje projekta Voditelj projekta mr. Miran Cofek, dipl. ing. stroj., specijalist za izradu investicijskih i razvojnih programa prema metodologijama EU - završio Project Management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska
Pročitaj više
Mi smo certificirani investicijski savjetnici u AGENCIJI ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - - za izradu Poslovnih planova i Prijava za korištenje poticajnih mjera za ulaganje prema Zakonu o poticanju ulaganja u Republici Hrvatskoj i ostalih projekata.
Direktor mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. je ovlašteni investicijski projektant (OIP) i poslovno financijski evaluator (PFE) u BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
Mi smo osnivači i certificirani savjetnici u HRVATSKOJ UDRUGI ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ - Zagreb
NOVA USLUGA: Izrada zahtjeva i dokumentacije prema novom Zakonu o poticanju investicija i dugoročna poslovna suradnja na prijavama za bespovratna sredstva od hrvatskih ministarstava i fondova Europske unije
 
 
Novosti za investitore
Prodaja trgovackog drustva
Prodaja trgovackog drustva koje ima koncesiju na pomorskom dobru na 24 godine i pravo gradnje sportskog nautickog centra u Rijeci sa slijedecim sadrzajima: 15 vezova u moru, suha marina za 200 plovila, hotel 50 - 100 kreveta, sportski centar, lokali za ugostiteljstvo i trgovine.
Opširnije
 
 
Naš doprinos u razvoju koncesija na pomorskom dobru je fizički i financijski mjerljiv u mnogim lukama, općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj. Direktor društva je već 1992. godine započeo projekt osiguranja lučkih koncesija za Slobodne zone, a nakon donošenja Zakona o morskim lukama 1996. godine sudjelovao je aktivno u mnogim dodjelama koncesija za luke, brodogradilišta, marine i plaže.
 
Naše usluge vezane za dobivanje koncesija na pomorskom dobru obuhvaćaju:
 
1. ekonomsko, pravno i građevinsko savjetništvo
2.
izradu studije gospodarske opravdanosti sa svim propisanim prilozima i
3.
projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole
 
sve u skladu sa uvjetima natječaja za koncesije na pomorskom dobru (državne, županijske i općinske):
 
Dio naših referentnih projekata
 
LUKA RIJEKA
BRODOGRADILIŠTE
KRALJEVICA
PLAŽE OPĆINE OMIŠALJ
PLAŽA GRAND
HOTEL ADRIATIC
BRODOGRADILIŠTE
KANTRIDA
Plaža Bon
Hoteli Sunčani Hvar
MARINA NEREZINE
OTOK CRES
BRODOGRADILIŠTE
PUNAT
MARINA NOVI
VINODOLSKI
 
Dio naših referentnih projekata
 

2016.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za produženje prvenstvene koncesije za Trajektnu luku Split d.d.
2016.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za koncesiju na sidrište u uvali Ždrilac - Pakleni otoci Hvar
2015.- Izrada dokumentacije i studije gospodarske opravdanosti za objedinjavanje i produženje koncesija za Marinu Mali Lošinj za Lošinjsku plovidbu Holding d.d.
2015.- Izrada Studije izvodljivosti za projekt Marine u uvali Smrka Brač
2014. - Studija izvodljivosti, upravljanje projektom i druga dokumentacija za prijavu na natječaj za Luku Volme - Banjol Istra
2014.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za prijenos koncesije za Brodogradilište Kraljevica na Dalmont d.o.o
2014.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za produženje prvenstvene koncesije za Luku Dubrovnik d.d.
2014. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za sidrište ispred Skradina
2013. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za plažu u Fažani
2013. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za sidrište Lučine otok Molat
2013. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za sidrište Skrivena luka Lastovo
2013. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za Češku plažu u Selcu
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Grada Raba
2012. - Izrada studije razvoja uvale Maračol otok Unije
2012. - Izrada Akcijskog plana za program razvoja otoka Unije
2012. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za luku sidrište Porat Ilovik
2011. - Izrada kompletne dokumentacije za sidrište uvala Bok Susak
2011. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za koncesiju na plažu Vela luka Općina Baška
2011. – Izrada idejnog projekta 2 sidrišta na otoku Mljetu
2011. – Izrada idejnog projekta 4 sidrišta na otoku Lastovo
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za produljenje koncesije za Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti dobivanja koncesije za sidrište na Čikatu Mali Lošinj
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti dobivanja koncesije za sidrište uz otok Tijat
2010. - Izrada projekta razvoja otoka Unije za Grad Mali Lošinj
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti dobivanja koncesije za sidrište Punta križa otok Cres
2008. - Koncesija za plažu Villa Castelo u Medveji
2007.- Koncesije za plaže hotela Sunčani Hvar
2005-2008 - Planovi upravljanja pomorskim dobrom za obalne i otočne općine i gradove
2007 - Koncesija za Marinu Novi Vinodolski
2006 - Koncesije za plaže hotela Sunčani Hvar
2006 - Koncesija za Marinu Crikvenica
2006 - Koncesija za Slobodnu zonu Županja
2005 - Koncesija za marinu Nerezine
2003 - Koncesija na pomorskom dobru za plaže rekreacijske zone u Općini Omišalj
2003 - Koncesija na pomorskom dobru za ronjenje na olupinu broda u Općini Dobrinj
2003 - Koncesija na pomorskom dobru za Brodogradilište Kantrida
2003 - Koncesije na pomorskom dobru za lučice u Kostreni,
2003 – Koncesije za 3 mala brodogradilišta u Klimnu
2003 - Koncesija na pomorskom dobru za plažu rekreacijsku zonu Grand Hotel Adriatic
2003 - Koncesija na pomorskom dobru za plažu rekreacijsku zonu Autokamp Preluka
1999 - Slobodna zona luke Pula,
1999 - Slobodna zona luke Split ,
1999 - Koncesija na pomorskom dobru za luku posebne namjene Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Kraljevica d.d. , i Brodogradilišta Punat d.d.
1992 - Slobodna zona luke Rijeka i Slobodna zona Kukuljanovo

Informacije o regati Prijavnica za regatu