Informacije o regati Prijavnica za regatu
NOVO !!!
Poslovna prilika:
REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKE ZGRADE U STAMBENO - POSLOVNU ZGRADU – 7.400 m2
Pročitaj više
 

EU natječaji:

1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 5.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 357.200.000 kn
2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, projektna potpora od minimalno 1.500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn,ukupni fond natječaja je 760.000.000 kn
3. Razvoj poslovne infrastrukture za JLS, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 70.000.000 €
4. Razvoj hotela:
projektna potpora od minimalno 1.000.000 kn do maksimalno 10.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 40.000.000 €
5 Razvoj kulturne baštine
projektna potpora do maksimalno 10 milijuna €, ukupni fond natječaja je 94.000.000 €
6. Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Za navedene natječaje nudimo izradu:

  • Studije izvodljivosti;
  • Marketinške strategije;
  • Obrazac 1. Prijavni obrazac;
  • Obrazac 2. Proračun aktivnosti;
  • Savjetništvo
EU natječaji
- Poslovni plan
- Studija izvodljivosti
- Analize troškova i koristi
- ostala dokumentacija i vođenje projekta Voditelj projekta mr. Miran Cofek, dipl. ing. stroj., specijalist za izradu investicijskih i razvojnih programa prema metodologijama EU - završio Project Management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska
Pročitaj više
Mi smo certificirani investicijski savjetnici u AGENCIJI ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - - za izradu Poslovnih planova i Prijava za korištenje poticajnih mjera za ulaganje prema Zakonu o poticanju ulaganja u Republici Hrvatskoj i ostalih projekata.
Direktor mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. je ovlašteni investicijski projektant (OIP) i poslovno financijski evaluator (PFE) u BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
Mi smo osnivači i certificirani savjetnici u HRVATSKOJ UDRUGI ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ - Zagreb
NOVA USLUGA: Izrada zahtjeva i dokumentacije prema novom Zakonu o poticanju investicija i dugoročna poslovna suradnja na prijavama za bespovratna sredstva od hrvatskih ministarstava i fondova Europske unije
 
 
Novosti za investitore
Opcina Brod Moravice – ugos.-turist. zona Matika

Ugostiteljsko-turisticka zona Matika je namijenjena izgradnji poslovnih, ugostiteljskih, trgovacko-usluznih, kulturno-zabavnih, sportsko-rekreacijskih i ostalih pratecih sadrzaja. Povrsina koju zaprema ugostiteljsko - turisticka namjena iznosi 4.49 ha.

Opširnije
Poduzetnicka zona Vrbovsko
Poduzetnicka zona Vrbovsko: 14 ha zemljista na izlazu Autoceste Rijeka - Zagreb u Vrbovskom. Infrastruktura je djelomicno izgradena.
Opširnije
Poduzetnicka zona Zuta Lokva
Poduzetnicka zona Zuta Lokva u Opcini Brinje: 14 ha zemljista na izlazu Autoceste Spli - Zagreb u Zutoj Lokvi iznad Senja, sa svom vec izgradenom infrastrukturom - bivsi kamp Bechtel-a.
Opširnije
 
 
Naš doprinos u razvoju Poslovnih i Slobodnih zona je fizički i financijski mjerljiv u mnogim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj. Direktor našeg društva sa svojim suradnicima je već 1992. godine započeo projekt osnivanja Slobodne zone Luka Rijeka i Slobodne zone Bakar (na području Industrijske zone Bakar). 1996. godine je imenovan za pomoćnika ministra gospodarstva kada je sudjelovao u izradi Zakona o Slobodnim zonama i kada je osnovao Upravu za slobodne – poslovne zone, sadašnju Upravu za međunarodnu suradnju, investicije i razvoj. Prema Zakonu o slobodnim zonama tada je osnovano 5 slobodnih zona koje su sve započele s radom do kraja 1998. godine: Slobodna zona luke Rijeka, Slobodna zona Zagreb, Slobodna zona Osijek, Slobodna zona Krapina i Slobodna zona Kukuljanovo iznad Bakra. Danas je u hrvatskim slobodnim zonama zaposleno 7.620 radnika, a ukupna dosadašnja ulaganja u slobodne zone iznose 1,96 milijardi kuna ili 269 milijuna Eura. Naše iskustvo u osnivanju Slobodnih zona smo iskoristili u radu sa općinama i gradovima od 1998. godine na dalje, te smo sa uspjehom sudjelovali u razvoju mnogobrojnih poslovnih zona u kojima se zaposlio veliki broj radnika.
 
Naše usluge za poslovne zone obuhvaćaju:
 

1. ekonomsko, pravno i građevinsko savjetništvo
2.
izradu programa razvoja i
3.
projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole

 
sve u skladu sa uvjetima natječaja Ministarstva (financiranje razvoja Poslovnih zona):
 
Dio naših referentnih projekata
 
SLOBODNA - INDUSTRIJSKA
ZONA BAKAR
POSLOVNA ZONA
GRAMAT - VIŠKOVO
SLOBODNA ZONA
LUKE PULA
SLOBODNA ZONA
LUKE SPLIT
SLOBODNA ZONA
OSIJEK
KRAPINSKO ZAGORSKA
SLOBODNA ZONA
POSLOVNA ZONA
BRINJE – ŽUTA LOKVA
POSLOVNA ZONA
CRIKVENICA
POSLOVNA ZONA
ZAPAD NOVI
VINODOLSKI
 

2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za poslovnu infrastrukturu Poduzetničke zone Lučice u Delnicama za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2013. – Izrada idejnog i glavnog projekta infrastrukture Poslovne zone Kršan
2011. – Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta vodospreme u Senju
2011. – Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste i infrastrukture u Radnoj zoni Cestarska kuća u Senju
2010. – Izrada UPU Poslovne zone Kršan
2010. – Izrada UPU naselja Majakovac na otoku Braču Općina Sutivan
2010. – Izrada UPU naselja Slatine 1 na otoku Čiovu Grad Split
2010. – Izrada UPU Poslovne zone K1 u Općini Čavle
2010. – Izrada UPU turističke zone Rastovac u Općini Tisno
2010. – Izrada idejnog rješenja cesta i infrastrukture Poslovne zone Kršan
2010. – Izrada idejnog projekta cesta i infrastrukture Poslovne zone Nedešćina 
2010. – Izrada glavnog i izvedbenog projekta cesta i infrastrukture Poslovne zone Vrbovsko
2009. – Izrada UPU Nedešćina I i II u Općini Sv. Nedelja
2008. – Idejni projekt Poslovne zone Brinje - Križpolje
2007. – Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt Poduzetničke zone Vrbovsko
2007. – Idejni projekt Poduzetničke zone Lunga i Poduzetničke zone Glavičina u Gradu Bakru
2007. – Idejni projekt Poslovne zone Klana
2007. – Idejni projekt Obrtničkog centra u Crikvenici
2006 – Program razvoja poduzetničke zone Županja
2006 – Glavni projekt Poduzetničke zone Brinje - Žuta Lokva
2006 – Idejni i Glavni projekt Poslovne građevine – Centra Brinje - Žuta Lokva
2005 – Program razvoja - Idejno rješenje Poduzetničke zone Gračac
2005 – Program razvoja - Idejno rješenje Poduzetničke zone u Crikvenici
2004 - Program razvoja Poduzetničke zone Vrbovsko
2004 - Program razvoja Poduzetničke zone Delnice
2004 – Projektna dokumentacija - Idejno rješenje Poduzetničke zone Vrbovsko
2004 – Program razvoja - Idejno rješenje Poduzetničke zone Žuta Lokva1992 - Slobodna zona luke Rijeka i Slobodna zona Kukuljanovo
2003 - Program razvoja Radnih zona Klana i Lisac, 
2003 - Program razvoja Radne zone RZ 8 u Viškovu,
2003 - Program razvoja Poslovne zone u Kraljevici,
2003 - Program razvoja Poduzetničke zone u Rijeci - Škurinje,
2003 - Program razvoja Poduzetničke zone Mrkopalj
1999 - Slobodna zona luke Pula,
1999 - Slobodna zona luke Split ,
1994 – Poslovna zona Gramat u Marinićima

Informacije o regati Prijavnica za regatu