Informacije o regati Prijavnica za regatu
NOVO !!!
Poslovna prilika:
REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKE ZGRADE U STAMBENO - POSLOVNU ZGRADU – 7.400 m2
Pročitaj više
 

EU natječaji:

1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 5.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 357.200.000 kn
2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, projektna potpora od minimalno 1.500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn,ukupni fond natječaja je 760.000.000 kn
3. Razvoj poslovne infrastrukture za JLS, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 70.000.000 €
4. Razvoj hotela:
projektna potpora od minimalno 1.000.000 kn do maksimalno 10.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 40.000.000 €
5 Razvoj kulturne baštine
projektna potpora do maksimalno 10 milijuna €, ukupni fond natječaja je 94.000.000 €
6. Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Za navedene natječaje nudimo izradu:

  • Studije izvodljivosti;
  • Marketinške strategije;
  • Obrazac 1. Prijavni obrazac;
  • Obrazac 2. Proračun aktivnosti;
  • Savjetništvo
EU natječaji
- Poslovni plan
- Studija izvodljivosti
- Analize troškova i koristi
- ostala dokumentacija i vođenje projekta Voditelj projekta mr. Miran Cofek, dipl. ing. stroj., specijalist za izradu investicijskih i razvojnih programa prema metodologijama EU - završio Project Management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska
Pročitaj više
Mi smo certificirani investicijski savjetnici u AGENCIJI ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - - za izradu Poslovnih planova i Prijava za korištenje poticajnih mjera za ulaganje prema Zakonu o poticanju ulaganja u Republici Hrvatskoj i ostalih projekata.
Direktor mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. je ovlašteni investicijski projektant (OIP) i poslovno financijski evaluator (PFE) u BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
Mi smo osnivači i certificirani savjetnici u HRVATSKOJ UDRUGI ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ - Zagreb
NOVA USLUGA: Izrada zahtjeva i dokumentacije prema novom Zakonu o poticanju investicija i dugoročna poslovna suradnja na prijavama za bespovratna sredstva od hrvatskih ministarstava i fondova Europske unije
 
 
Regionalni gospodarski razvoj je pokretanje ekonomskih procesa i korištenje resursa prihvatljivih za regiju što rezultira u održivom razvoju i željenim gospodarskim rezultatima za regiju, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja. Ovaj pristup pokušava uravnotežiti kvalitativne i kvantitativne ciljeve gospodarskog razvoja.
 
Usluge izrade razvojne i projektne dokumentacije za jedinice lokalne samouprave obavljamo od 1998. godine:
 
1. Izrada Razvojnih Projekata “Projekt Ukupnoga Razvoja (PUR-A) JLS” 
Naše Drustvo obavlja poslove izrade “Projekta ukupnoga razvoja (PUR-a)” za gradove i opcine (JLS) prema metodologiji izrade projekata razvoja JLS koja se primjenjuje u Europskoj uniji i u Republici Hrvatskoj koja ima za glavni cilj identifikaciju i odredjivanje prioriteta projekata regionalnog razvoja za pojedinu JLS.
Opširnije
 
2. Izrada investicijskih programa, poslovnih planova, građevinske projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole za projekte JLS: infrastrukture, sportske dvorane, domove za starije i nemoćne osobe i slične projekte
 
3. Izrada projektne dokumentacije, troškovnika i analiza za projekte JLS po modelu JPP Javno privatno partnerstvo
 
4. Izrada planova upravljanja pomorskim dobrom, investicijskih programa, poslovnih planova, građevinske projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole za JLS na obali i otocima
 
5. Izrada Programa razvoja turizma i/ili Akcijskih planova razvoja turizma za JLS
 
Dio naših referentnih programa razvoja JLS
 
OPĆINA BRINJE
OPĆINA VIŠKOVO
OPĆINA FUŽINE
GRAD CRIKVENICA
OPĆINA ČAVLE
GRAD VRBOVSKO
OPĆINA BROD MORAVICE
GRAD BUZET
OPĆINA RAVNA GORA
 

2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Grada Otočca
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Općine Brinje
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Općine Viškovo
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Grada Raba
2012. - Izrada predinvesticijske studije za Županijski sportsko rekreacijski centar ŽSRC Platak za Primorsko goransku žpaniju
2012. - Izrada predinvesticijske studije za Dom za zbrinjavanje životinja za Primorsko goransku žpaniju
2012. - Izrada Akcijskog plana za program razvoja otoka Unije
2011. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Općine Malinska
2010. - Izrada studije gospodarske opravdanosti izgradnje skijališta Bijela kosa u Vrbovskom
2010. - Izrada projekta razvoja otoka Unije za Grad Mali Lošinj
2008. – Investicijski program – studija gospodarske opravd. izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu
2008. – Investicijski program – studija gospodarske opravd. izgradnje Sporstke dvorane u Pazinu
2008. - Projekt ukupnog razvoja Općine Sv. Nedelja
2007. – Projekt ukupnog razvoja Grada Buzeta
2007. – Projekt ukupnog razvoja Grada Mursko Središće
2007. – Idejni projekt Obrtničkog centra u Crikvenici
2007. – Studija gospodarske opravdanosti izgradnje Sportske dvorane u Općini Čavle
2007. – Izrada aplikacija za program PHARE za poduzetničku infrastrukturu – kanalizaciju u Općini Brod Moravice
2006 – Projekt ukupnog razvoja Grada Otočca
2006 – Projekt ukupnog razvoja Grada Vrbovsko
2006 – Projekt ukupnog razvoja Općine Brod Moravice
2006 – Projekt ukupnog razvoja Općine Karlobag
2006 – Projekt ukupnog razvoja Grada Crikvenice
2006 - Projekt ukupnog razvoja Grada Novi Vinodolski
2006 – Projekt ukupnog razvoja Grada Kraljevice
2006 – Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad
2006 – Projekt ukupnog razvoja Općine Ravna Gora
2006 - Projekt ukupnog razvoja Općine Fužine
2006 – Idejni i Glavni projekt Poslovne građevine – Centra Brinje - Žuta Lokva
2006 - Projekt ukupnog razvoja Općine Lokve
2006 - Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo
2005 – Projekt ukupnog razvoja Općine Brinje
2005 – Projekt ukupnog razvoja Općine Antunovac
2003. – Studija gospodarske opravdanosti izgradnje infrastrukture – prometnice u Općini Viškovo
1999 - Strategija gospodarenja zemljištem i poslovnim prostorima za Općinu Čavle
1999 - Strategija gospodarenja zemljištem i poslovnim prostorima za Općinu Viškovo

Informacije o regati Prijavnica za regatu