Informacije o regati Prijavnica za regatu
NOVO !!!
Poslovna prilika:
REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKE ZGRADE U STAMBENO - POSLOVNU ZGRADU – 7.400 m2
Pročitaj više
 

EU natječaji:

1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 5.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 357.200.000 kn
2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, projektna potpora od minimalno 1.500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn,ukupni fond natječaja je 760.000.000 kn
3. Razvoj poslovne infrastrukture za JLS, projektna potpora od minimalno 500.000 kn do maksimalno 15.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 70.000.000 €
4. Razvoj hotela:
projektna potpora od minimalno 1.000.000 kn do maksimalno 10.000.000 kn, ukupni fond natječaja je 40.000.000 €
5 Razvoj kulturne baštine
projektna potpora do maksimalno 10 milijuna €, ukupni fond natječaja je 94.000.000 €
6. Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Za navedene natječaje nudimo izradu:

 • Studije izvodljivosti;
 • Marketinške strategije;
 • Obrazac 1. Prijavni obrazac;
 • Obrazac 2. Proračun aktivnosti;
 • Savjetništvo
EU natječaji
- Poslovni plan
- Studija izvodljivosti
- Analize troškova i koristi
- ostala dokumentacija i vođenje projekta Voditelj projekta mr. Miran Cofek, dipl. ing. stroj., specijalist za izradu investicijskih i razvojnih programa prema metodologijama EU - završio Project Management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska
Pročitaj više
Mi smo certificirani investicijski savjetnici u AGENCIJI ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - - za izradu Poslovnih planova i Prijava za korištenje poticajnih mjera za ulaganje prema Zakonu o poticanju ulaganja u Republici Hrvatskoj i ostalih projekata.
Direktor mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. je ovlašteni investicijski projektant (OIP) i poslovno financijski evaluator (PFE) u BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
BICRO - Poslovno inovacijski centar Hrvatske.
Mi smo osnivači i certificirani savjetnici u HRVATSKOJ UDRUGI ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ - Zagreb
NOVA USLUGA: Izrada zahtjeva i dokumentacije prema novom Zakonu o poticanju investicija i dugoročna poslovna suradnja na prijavama za bespovratna sredstva od hrvatskih ministarstava i fondova Europske unije
 
 
INVESTICIJE: DIZALICE SAMSUNG U LUCI RIJEKA
REGIONALNI RAZVOJ:- JLS IZ
LIKE, KVARNERA, GORSKOG KOTARA I ISTRE
SLOBODNA - INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR
POSLOVNA ZONA
GRAMAT - VIŠKOVO
SLOBODNA ZONA OSIJEK
KRAPINSKO ZAGORSKA
SLOBODNA ZONA
KONCESIJE: SLOBODNE ZONE LUKE SPLIT, LUKE RIJEKA I LUKE PULA - ULJANIK – BR. KRALJEVICA – MARINE: KANTRIDA, PESJA, NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA
 
Poštovani,
Mi upravljamo investicijskim projektima od ideje do izvedbe već 22 godine. Od 1992. do 2014. godine radili smo na više od 570 investicijskih projekata. Naš doprinos u regionalnom razvoju i razvoju Poslovnih i Slobodnih zona je fizički i financijski mjerljiv u mnogim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj. Direktor našeg društva mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. ima dugogodišnje profesionalno iskustvo kao manager u definiranju, pripremi i realizaciji poslovnih i razvojnih projekata, te dobivanju državnih, lokalnih i lučkih koncesija. Završio je Tehnički fakultet u Rijeci, zatim specijalizaciju za industrijski projekt management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska 1990. godine, to jest specijalizaciju za izradu investicijskih i razvojnih programa i vođenje projekata prema metodologijama Europske unije za aplikacije na EU fondove, i magisterij iz znanstvenog područja ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu 1996. godine (nostrifikacija). Karijeru je započeo u poduzeću Torpedo Rijeka, nastavio u Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijskoj komori Rijeka u Odjelu za razvoj i u Odjelu za banke i ostale financijske organizacije. Miran Cofek je već 1992. godine započeo projekt osnivanja Slobodne zone Luka Rijeka i Slobodne zone Bakar (na području Industrijske zone Bakar). 1996. godine je imenovan za pomoćnika ministra gospodarstva kada je sudjelovao u izradi Zakona o Slobodnim zonama i kada je osnovao Upravu za slobodne – poslovne zone, sadašnju Upravu za poticanje ulaganja i izvoz. Prema Zakonu o slobodnim zonama tada je osnovano 5 slobodnih zona koje su sve započele s radom do kraja 1998. godine: Slobodna zona luke Rijeka, Slobodna zona Zagreb, Slobodna zona Osijek, Slobodna zona Krapina i Slobodna zona Kukuljanovo iznad Bakra. Danas je u hrvatskim slobodnim zonama zaposleno 7.620 radnika, a ukupna dosadašnja ulaganja u slobodne zone iznose 1,96 milijardi kuna ili 269 milijuna Eura. Naše iskustvo u osnivanju Slobodnih zona smo iskoristili u radu sa općinama i gradovima od 1998. godine na dalje, te smo sa uspjehom sudjelovali u razvoju mnogobrojnih poslovnih zona i u ostalim projektima regionalnog razvoja u kojima se zaposlio veliki broj radnika. Direktor našeg društva mr. Miran Cofek bio je također generalni direktor Luke Rijeka d.d. od 2000. do 2002. godine, gdje je obavio vrlo značajne poslove ishodovanja lučkih koncesija i prometne i tehnološke reorganizacije Luke Rijeka. Doveo je u Luku Rijeka najveće europske prijevoznike kontejnera BLG, Eurokai, Contship i Maersk, što je rezultiralo dolaskom i drugih brodara, te povećanjem prometa kontejnera od 9.000 TEU 2000. godine do 146.000 TEU (kontejnera) 2007. godine (za 16 puta).
 
Miran Cofek je jedan od 10 Ovlaštenih investicijskih projektanata (OIP) od BICRO - Poslovno inovacijskog centra Hrvatske i Neovisni evaluator - procjenitelj projektnih prijedloga u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Miran Cofek je također investicijski savjetnik za izradu Poslovnih planova i Prijava za korištenje poticajnih mjera za ulaganje prema Zakonu o poticanju investicija u Republici Hrvatskoj (do sada smo osigurali preko 715.000.000,00 kuna poreznih povlastica raznim investitorima). Direktor društva je također i certificirani savjetnik u HRVATSKOJ UDRUGI ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ – Zagreb. Direktor i ovlašteni inženjer građevinarstva: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ. ima dugogodišnje profesionalno iskustvo kao projektant, nadzornik radova i suradnik u izradi razvojnih programa i projektne dokumentacije. Od 1994. godine je ovlašteni sudski vještak u području graditeljstva. Ingrid Tomšić – Cofek je ovlaštena i za Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.
 
Usluge
 
 • Izrada Investicijskih programa, Poslovnih planova, po metodologiji bespovratnih fondova EU, Zakona o poticanju investicija, HBOR, UNIDO i World Bank
 • Izrada Poslovnih planova i dokumentacije za dobivanje poreznih poticaja i bespovratnih sredstava prema Zakonu o poticanju investicija
 • Izrada projekata ukupnog razvoja općina i gradova,
 • Programi razvoja, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti i troškovnici za Poduzetničke zone i Slobodne zone,
 • Investicijski programi, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti i troškovnici za Koncesije na pomorskom dobru za brodogradilišta, luke, marine, sidrišta, plaže
 • Izrada idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata i troškovnika za lokacijske i građevinske dozvole,
 • Consulting za kreditne linije,
 • Procjena vrijednosti nekretnina
 • Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.
 
Dio naših referentnih projekata
 

2016.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za produženje prvenstvene koncesije za Trajektnu luku Split d.d.
2016.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za koncesiju na sidrište u uvali Ždrilac - Pakleni otoci Hvar
2016.- Izrada poslovnog plana za izgradnju Kuglane u Otočcu za prijavu na natječaj Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – podmjera 7.4.  
2015.- Izrada dokumentacije i studije gospodarske opravdanosti za objedinjavanje i produženje koncesija za Marinu Mali Lošinj za Lošinjsku plovidbu Holding d.d.
2015.- Izrada Studije izvodljivosti za projekt Marine u uvali Smrka Brač
2015.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za projekt MGK-pack za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2015.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za projekt Marina Nerezine za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2014.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za izgradnju Dječjeg vrtića Ciciban u Otočcu za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2014.- Izrada dokumentacije, Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi za izgradnju Dječjeg vrtića Matulji – Područni odjel Rukavac za prijavu na EU natječaje - Strukturni fondovi
2014. - Studija izvodljivosti, upravljanje projektom i druga dokumentacija za prijavu na natječaj za Luku Volme - Banjol Istra
2014.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za prijenos koncesije za Brodogradilište Kraljevica na Dalmont d.o.o.
2014.
- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za poslovnu infrastrukturu Poduzetničke zone Lučice u Delnicama za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za turističku infrastrukturu Donje ulice u centru Raba za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za turističku infrastrukturu Centra za posjetitelje NP Krka i Centra Kistanja za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2014.- Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za infrastrukturu skijališta “Bijela kosa” za EU natječaj Strukturni fondovi - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
2014.- Izrada studije gospodarske opravdanosti za produženje prvenstvene koncesije za Luku Dubrovnik d.d.
2014. - Izrada studije gospodarske opravdanosti za sidrište ispred Skradina
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Grada Otočca
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Općine Brinje
2013.- Izrada analize zahtjeva za produženje prvenstvene koncesije za Lučku upravu Dubrovnik
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Općine Viškovo
2013. - Izrada Projekta ukupnog razvoja Grada Raba

 
Informacije o regati Prijavnica za regatu